kierownik oddziału

kierownik oddziału Suwałki - Zdjęcie 1
kierownik oddziału
Cena: Brak

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
kierownik oddziału do spraw organizacji pracy Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach
15-213 Białystok Ul. Mickiewicza 3
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
organizuje i usprawnia prace delegatury
uczestniczy w oficjalnych uroczystościach/wizytach w celu zapewnienia realizacji funkcji reprezentacyjnych Wojewody i Wicewojewody
zapewnienia nadzór z zakresu spraw gospodarczo-technicznych
Warunki pracy
- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
 
Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 73. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP i stronie internetowej Urzędu, nie ponosimy odpowiedzialności za treść przedruków umieszczanych w innych miejscach,
- do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
- w ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych (adres e-mail, numer telefonu). Informacje o kolejnych etapach naboru będą przesyłane do zakwalifikowanych kandydatów pocztą elektroniczną (bądź telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail). Kandydaci, którzy nie zostaną dopuszczeni do kolejnych etapów rekrutacji nie będą o tym fakcie informowani,
- kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane, opatrzone datą oświadczenia. Oferty nie podlegają uzupełnieniu.
- aplikacja, która nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów (dokumenty niezbędne) oraz złożona po terminie - ZOSTANIE ODRZUCONA!!!
- informacje o najczęściej popełnianych błędach przy składaniu ofert zamieszczone są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/dodatkowe-informacje-dla-kandydatow
- skorzystaj z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/Wzory-oswiadczen
- nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy;
- wszystkie szczegóły naboru określa Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/procedura-naboru-na-wolne-stanowiska-pracy-w-podlaskim-urzedzie-wojewodzkim
- Etapy procesu naboru:
I etap – weryfikacja dokumentów;
II etap - sprawdzian wiedzy (oraz sprawdzian umiejętności w zależności od wymagań    niezbędnych);
III etap - rozmowa kwalifikacyjna z komisją;
Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w administracji publicznej
znajomość przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
znajomość przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, umiejętność argumentowania, odporność na stres, zarządzanie ludźmi
w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
Dokumenty należy złożyć do: 2024-02-20
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Podlaski Urząd Wojewódzki, Biuro Organizacji i Kadr ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok;
- lub prześlij elektronicznie na skrzynkę podawczą ePUAP – /4868hwsklk/skrytka;
- bądź złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub Punkcie Obsługi Klienta Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (parter);
z dopiskiem „Oferta pracy w służbie cywilnej nr ogłoszenia …… ”


Data aktualizacji: 2024-02-11
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Suwałki, podlaskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: kierownik oddziału
Więcej na stronie www:
kierownik oddziału Suwałki - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 64319

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • inspektor

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna inspektor Białystok

  Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na...

  inspektor Dodano: 25.02.2024
 • główny specjalista

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna główny specjalista Białystok

  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw polityki kadrowej w...

  główny specjalista Dodano: 25.02.2024
 • ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

  Centralna Baza Ofert Pracy ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Stare Racibory

  Numer oferty: StPr/24/0101 Obowiązki: Zadaniem asystentów będzie pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu...

  ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Dodano: 25.02.2024
 • KUCHARZ

  Centralna Baza Ofert Pracy KUCHARZ Szepietowo

  Numer oferty: StPr/24/0100 Obowiązki: Przygotowywanie i wydawanie potraw kuchni polskiej Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze...

  KUCHARZ Dodano: 25.02.2024
 • Area Sales Manager (m/w/d) Polen

  LiCON MT Area Sales Manager (m/w/d) Polen Białystok

  Digitalisierte Werkzeugmaschinen – wir bieten Ihnen einen Top-Job als Area Sales Manager (m/w/d) Polen in der Königsklasse des Maschinenbaus! LiCON MT ist global...

  Area Sales Manager (m/w/d) Polen Dodano: 24.02.2024
 • Area Sales Manager (m/f/d) Poland

  LiCON MT Area Sales Manager (m/f/d) Poland Białystok

  Digitised machine tools - we offer you a top job as Area Sales Manager (m/f/d) Poland in the premier class of mechanical engineering! LiCON MT is a global...

  Area Sales Manager (m/f/d) Poland Dodano: 24.02.2024
 • Battery Manufacturing Technician

  Winged IT Battery Manufacturing Technician Białystok

  Employer: US Company Location: Sweden Salary: up to 20 euro/h Cooperation model: B2B or Contract of mandate for 3 months Start date: mid-March 2024 We offer...

  Battery Manufacturing Technician Dodano: 24.02.2024

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się