młodszy kontroler skarbowy

młodszy kontroler skarbowy Białystok - Zdjęcie 1
młodszy kontroler skarbowy
Cena: Brak

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
młodszy kontroler skarbowy do spraw orzecznictwa w sprawach celnych i podatkowych w Pierwszym Referacie Postępowania Celnego Działu Postępowania Celnego w Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Białymstoku
15-085 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 9
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzi postępowania celne w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie mającym wpływ na należności celne, tj. dokonuje analizy materiału dowodowego, obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, inicjuje czynności dowodowe, przygotowuje projekty pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć
Prowadzi postępowania podatkowe w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług w imporcie, tj. dokonuje analizy materiału dowodowego, obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa sądowoadministracyjnego, inicjuje czynności dowodowe, przygotowuje projekty pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć
Prowadzi postępowania celne w pierwszej instancji w sprawach o niższym stopniu złożoności w zakresie niemającym wpływu na należności celne, tj. dokonuje analizy materiału dowodowego i obowiązujących przepisów prawa, inicjuje czynności dowodowe, przygotowuje projekty pism, postanowień (w tym do podmiotów zagranicznych) oraz przygotowuje projekty rozstrzygnięć
Warunki pracy
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca administracyjno- biurowa
obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
praca wymaga sprawności obu rąk
użytkowanie sprzętu biurowego (np. drukarka, kserokopiarka, niszczarka)
zadania wykonywane w siedzibie urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy znajduje się na 1 piętrze dwupiętrowego budynku
stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera
oświetlenie sztuczne i naturalne
węzeł sanitarny nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
występują bariery architektoniczne:  brak windy
budynek posiada windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umożliwiającą wejście na parter budynku
przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych
Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których
wymagamy lub zalecamy.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez
tłumacza przysięgłego.
Jeśli składasz dokumenty w formie papierowej wymagane oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia – Nabór – Wzory oświadczeń.
Jeśli aplikujesz przez formularz on-line wszystkie wymagane oświadczenia znajdziesz w treści formularza, nie musisz
załączać ich skanów z odręcznym podpisem.
Jeśli aplikujesz elektronicznie i zostaniesz wskazany w protokole z naboru, poprosimy Cię o dostarczenie "wersji
papierowej" dokumentów.
Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia
dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
APLIKACJA, która nie zawiera wszystkich wymaganych dokumentów (dokumenty niezbędne) oraz złożona po terminie - ZOSTANIE ODRZUCONA!!!
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
Członkowie korpusu służby cywilnej podlegają ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy
doświadczenia zawodowego
pozostałe wymagania niezbędne:
Znajomość podstawowych przepisów prawa celnego (Unijny Kodeks Celny, ustawa Prawo celne)
Znajomość ustawy Ordynacja podatkowa - dział IV (Postępowanie podatkowe)
Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
Umiejętności analityczne
Komunikatywność
Odporność na stres
W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
Znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego
Dokumenty należy złożyć do: 2023-11-27
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 9, 15-085 Białystok.
ZACHĘCAMY DO APLIKOWANIA PRZEZ FORMULARZ ELEKTRONICZNY (przycisk – APLIKUJ ELEKTRONICZNIE).
O zachowaniu terminu składania dokumentów określonego w ogłoszeniu decyduje data:
- stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu - gdy wysyłasz zgłoszenie w formie papierowej;
- przesłania wypełnionego formularza aplikacyjnego za pośrednictwem internetu lub dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym - gdy składasz zgłoszenie w formie elektronicznej.


Data aktualizacji: 2023-11-17
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: 1 rok
Wykształcenie: Wyższe licencjackie
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Białystok, podlaskie,
Nazwa firmy: BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
Nazwa stanowiska: młodszy kontroler skarbowy
Więcej na stronie www:
młodszy kontroler skarbowy Białystok - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 63054

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Monter wagonów kolejowych/Belgia

  InterKadra Sp. z o.o. Monter wagonów kolejowych/Belgia Łomża

  Do Twoich zadań będzie należało:   Monter wyposażenia montaż wyposażenia wagonów kolejowych (zgodnie z instrukcją).   Monter rur: montaż rur i złączek...

  Monter wagonów kolejowych/Belgia Dodano: 08.12.2023
 • Operator wózka widłowego/Belgia

  InterKadra Sp. z o.o. Operator wózka widłowego/Belgia Sokółka

  Do Twoich obowiązków będzie należało: - jazda wózkiem widłowym, - rozładunek i załadunek przyczep i kontenerów, - przewożenie i układanie palet na...

  Operator wózka widłowego/Belgia Dodano: 08.12.2023
 • Kasjer/ka w sklepie na Wrocławskiej

  FallWork Sp. z o.o. Kasjer/ka w sklepie na Wrocławskiej Białystok

  Stanowisko: Kasjer/sprzedawca w sklepie  Zakres obowiązków:  - Kompleksowa obsługa klienta - Obsługiwanie kasy fiskalnej i terminala płatniczego Wymagania...

  Kasjer/ka w sklepie na Wrocławskiej Dodano: 08.12.2023
 • ROBOTNIK GOSPODARCZY

  Centralna Baza Ofert Pracy ROBOTNIK GOSPODARCZY Mońki

  Numer oferty: StPr/23/0403 Obowiązki: Czyszczenie i mycie oprzyrządowania oraz mycie pojemnikółw do pieczywa Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i...

  ROBOTNIK GOSPODARCZY Dodano: 08.12.2023
 • OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

  Centralna Baza Ofert Pracy OPIEKUN OSOBY STARSZEJ Białystok

  Numer oferty: StPr/23/2794 Obowiązki: świadczenie usług opiekuńczych w środowiskach podopiecznych, wykonywamie czynności pielęgnacyjnych osób starszych...

  OPIEKUN OSOBY STARSZEJ Dodano: 07.12.2023
 • DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

  Centralna Baza Ofert Pracy DIAGNOSTA SAMOCHODOWY Wysokie Mazowieckie

  Numer oferty: StPr/23/0458 Obowiązki: Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów, prowadzenie ewidencji przeprowadzonych badań technicznych pojazdów zgodnie z...

  DIAGNOSTA SAMOCHODOWY Dodano: 07.12.2023
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

  Centralna Baza Ofert Pracy PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Kolno

  Numer oferty: StPr/23/0663 Obowiązki: - pozyskiwanie klientów, - doradztwo żywieniowe, - pomoc w doborze odpowiednich produktów w zależności od bieżącego...

  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Dodano: 07.12.2023
 • SPRZEDAWCA-KASJER

  Centralna Baza Ofert Pracy SPRZEDAWCA-KASJER Sokoły

  Numer oferty: StPr/23/0459 Obowiązki: wykładanie towaru na półki z magazynu sklepu na halę sprzedaży, obsługa kasy, dbanie o porządek na terenie...

  SPRZEDAWCA-KASJER Dodano: 07.12.2023
 • Laborant drogowy

  UNIBEP S.A. Laborant drogowy Augustów

  Ze względu na rozwój inwestycji drogowych w regionie jako Oddział Infrastruktury Unibep SA poszukujemy kandydata do pracy: Łomża Bielsk Podlaski Lewki...

  Laborant drogowy Dodano: 07.12.2023

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się