STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY

STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY Czerwony Bór - Zdjęcie 1
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY
Cena: Brak

Numer oferty: StPr/23/0468
Obowiązki:
Z uwagi na rodzaj pracy i warunki jej wykonywania poszukiwani są kandydaci do zakładu karnego tj. jednostek przeznaczonych do odbywania w nich kary pozbawienia wolności oraz wykonywania tymczasowego aresztowania przez mężczyzn.
Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy kontrola osobista polega na oględzinach ciała, sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.
Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, jest to służba z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby, wymagana umiejętność podporządkowania się hierarchicznej strukturze.
* Planowane terminy przyjęcia do służby: od lipca/sierpnia 2023 r.
Wymagania:
Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
średnie branżowe
średnie ogólnokształcące
Pozostałe wymagania:
WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.) w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba: - posiadająca obywatelstwo polskie;- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;- korzystająca z pełni praw publicznych;- która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;- która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.
Miejsce pracy: 18-400 Czerwony Bór 2, powiat: zambrowski, woj: podlaskie
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymagane dokumenty: WYMAGANE DOKUMENTY:Zgodnie z art. 39c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2470 ze zm.) kandydat do służby składa następujące dokumenty:- podanie o przyjęcie do służby kierowane do Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie ze wskazaniem działu służby, stanowiska, a także jednostki do której kandydat się ubiega oraz podanie swojego ADRESU E-MAIL do kontaktu- proszę wpisywać czytelnie.- wypełnioną ankietę personalną, która stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2022 r., poz. 1269) bądź będącą załącznikiem do ogłoszenia. - UWAGA- obowiązuje wydruk dwustronny, ankietę proszę wypełniać starannie drukowanymi literami oraz odpowiadać pełnym zdaniem na wszystkie pytania zawarte w ankiecie; jak również nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata- to oświadczenie wypełniane jest w dniu przyjęcia do służby.- kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej).- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (począwszy od kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej), kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);- oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik do ogłoszenia); - oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów w Służbie Więziennej (załącznik do ogłoszenia);- kserokopię książeczki wojskowej uzupełnionej o stosowne wpisy dotyczące uregulowanego stosunku do służby wojskowej albo inny dokument potwierdzający uregulowany stosunek do służby wojskowej.* TERMIN SKŁADANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW I MIEJSCE UZYSKANIA INFORMACJI: Wymagane dokumenty należy w terminie do dnia 09 czerwca 2023r. przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie ul. Piłsudskiego 3, 10-575 Olsztyn, z dopiskiem "Nabór nr 11/2023" (liczy się data wpływu). * W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych wymaganych dokumentów w we wskazanym terminie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu. *Szczegółowe informacje nt. danego stanowiska, można uzyskać telefonicznie w komórkach kadrowych poszczególnych jednostek organizacyjnych, których dotyczy rozpoczęta procedura kwalifikacyjna.Zakład Karny w Czerwonym Borze: telefon nr.: 86 276 49 09; 86 276 48 56*Istnieje możliwość wysyłania/składania dokumentów bezpośrednio do jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Olsztynie, w których występują wakaty. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostkach organizacyjnych województwa podlaskiego, poszczególne etapy kwalifikacyjne odbędą się na terenie tego województwa. *Dodatkowe pytania dotyczące naboru można kierować: na adres e-mail: nabor_oisw_olsztyn@sw.gov.pl lub pod nr. telefonu: 665 772 280, (89) 5248750/78 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00).* Informacje w sprawie terminów oraz przebiegu postępowania kwalifikacyjnego będą kandydatom przesyłane wyłącznie na adres e-mail - podany w podaniu o przyjęcie do służby w SW.*Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania oraz tych, którzy nie zostaną przyjęci do służby będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. *pełna informacja nt. naboru nr 11/2023 (wraz z wymaganymi załącznikami/oświadczeniami) znajduje się na stronie:https://sw.gov.pl/praca-oferta/straznik-dzialu-ochrony-20230525
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres www: https://www.sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-czerwony-bor
Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Data aktualizacji: 2023-05-25
Rodzaj umowy: Na czas nieokreślony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: Bez doświadczenia
Wykształcenie: Bez wykształcenia
Ilość wakatów: 12
Miejsce: Czerwony Bór, podlaskie,
Nazwa firmy: Centralna Baza Ofert Pracy
Nazwa stanowiska: STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY
Więcej na stronie www:
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY Czerwony Bór - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 59972

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • SPRZEDAWCA

  Centralna Baza Ofert Pracy SPRZEDAWCA Suwałki

  Numer oferty: StPr/23/0373 Obowiązki: kandydat powinien znać się na książkach, być kreatywny oraz nie bać się wyzwań. Wymagania: Wymagania...

  SPRZEDAWCA Dodano: 08.06.2023
 • starszy inspektor weterynaryjny

  BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna starszy inspektor weterynaryjny

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw...

  starszy inspektor weterynaryjny Dodano: 08.06.2023
 • PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

  Centralna Baza Ofert Pracy PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Hajnówka

  Numer oferty: StPr/23/0391 Obowiązki: sprzedaż, zbieranie zamówień Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: Prawo jazdy kat...

  PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Dodano: 08.06.2023
 • STYLISTKA PAZNOKCI

  Centralna Baza Ofert Pracy STYLISTKA PAZNOKCI Białystok

  Numer oferty: StPr/23/1366 Obowiązki: manicure i pedicure hybrydowy, przedłużanie paznokci, zdobienie paznokci, pedicure higieniczny, henna i depilacja...

  STYLISTKA PAZNOKCI Dodano: 08.06.2023
 • OPERATOR ŁADOWARKI

  Centralna Baza Ofert Pracy OPERATOR ŁADOWARKI Zaścianki

  Numer oferty: StPr/23/1350 Obowiązki: operator betoniarki na węźle betoniarskim Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne...

  OPERATOR ŁADOWARKI Dodano: 08.06.2023
 • KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY SANITARNEJ

  Centralna Baza Ofert Pracy KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY SANITARNEJ Białystok

  Numer oferty: StPr/23/1355 Obowiązki: x Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) Pozostałe wymagania: wykształcenie kierunkowe2...

  KIEROWNIK BUDOWY W BRANŻY SANITARNEJ Dodano: 08.06.2023
 • INTENDENT

  Centralna Baza Ofert Pracy INTENDENT Zambrów

  Numer oferty: StPr/23/0213 Obowiązki: kierowanie i sprawowanie nadzoru nad żywieniem w placówce, planowanie i dokonywanie systematycznego zaopatrzenia placówki...

  INTENDENT Dodano: 08.06.2023
 • DORADCA ENERGETYCZNY

  Centralna Baza Ofert Pracy DORADCA ENERGETYCZNY Białystok

  Numer oferty: StPr/23/1360 Obowiązki: sprzedaż instalacji fotowoltanicznych pozyskiwanie klientów wykonywanie audytów energetycznych Wymagania: Wymagania...

  DORADCA ENERGETYCZNY Dodano: 08.06.2023
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU

  Centralna Baza Ofert Pracy OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU Białystok

  Numer oferty: StPr/23/1364 Obowiązki: Opiekunka w żłobku "Litle Magic Star", opieka nad dziećmi do lat 3. Żłobek pracuje w godzinach...

  OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU Dodano: 08.06.2023

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się